استیل ضد زنگ

استیل دارای زمینه‌های بسیار ویژه‌ای است که آن را در لیست عناصر و مواد بسیار مهم قرار می دهد. مهندسان، طراحان و سازندگان گاه این زمینه‌ها را نادیده گرفته و از ارزش بالای آن بی بهره می‌مانند. کیفیت بالای استیل ضد زنگ آن را به بهترین ماده برای طراحی سازه‌هایی مثل نرده استیل، پله استیل ، درب استیل ، حفاظ استیل  و انواع دیگر سازه‌ها تبدیل کرده است.

استیل ضد زنگ چیست؟

استیل ضد زنگ از کربن بسیار کم تشکیل شده و حداقل دارای ۱۰% کرومیوم است. در این نوع استیل‌ها هرچه درصد کرومیوم بیشتر باشد، کیفیت استیل هم بیشتر است و در نتیجه مقاومت آن در مقابل رسوب افزایش پیدا می‌کند.

کرومیوم تشکیل دهنده استیل باعث شده تا لایه‌ای سخت، ناپیدا، ضد‌رسوب و ضد اکسید روی سطح آن شکل بگیرد که اگر استیل به صورت فیزیکی و یا شیمیایی آسیب ببیند، این لایه شروع به ترمیم خود کرده و هرچه درصد کرومیوم آن بیشتر باشد، کیفیت این بهبودی بهتر می‌شود.